Domofonai – komplektai

( produktų skaičius 15 )

Efektyvus ir be r?pesči? bendravimas tarp piloto ir vairuotojo ralio metu yra itin svarbus siekiant geresni? rezultat? ir pagerinti vairuotojo reakcijos laiką. Lygiai tokia pati situacija b?na ir lenktyni? metu, kai vairuotojas bendrauja su steb?toju. Pasenęs ir nekokybiškas domofonas gali sukelti daug painiavos, kurios gali kainuoti jums pergalę.

 

Kaip veikia domofono šalmas?

Domofonas yra ?renginys, leidžiantis greitai susisiekti tarp dviej? (ar daugiau) žmoni?, prisijungusi? vienas prie kito. Šalmai yra su ausin?mis, mikrofonu ir laidu arba lizdu. Jie yra prijungti prie domofono skirstomojo skydo, maitinamo 12 V instaliacija arba akumuliatoriumi. Renkantis aukštesn? domofono model?, turime galimybę savarankiškai valdyti garsumą, prijungti kamerą, telefoną ir kt.

Pažangus skaitmeninis domofonas

Skaitmeninis domofonas suteikia aišk?, audiofilin? garsą, be triukšmo ir kit? iškraipym?. J? d?ka galima efektyviai bendrauti dideliais atstumais, net keliems žmon?ms. Skaitmeninis domofonas, kuo didesn? kaina, tuo geresn? ?rangos kokyb?.

Stilo ralio domofonas

Varžyb? metu Stilo ralio domofonas gali b?ti pagrindin? vairuotojo ir šturmano bendravimo priemon?, kurios d?ka galima pagerinti reakcijos laiką ir pasiekti geresni? rezultat?. Jei ryšys kažkaip v?luoja ar neaiškus, tai tur?s didžiulę ?taką rezultatui, dažnai nulemdamas net laim?ti ir pralaim?ti.

Intercom sistemos šalmams

Ralio metu skaičiuojamos sekundži? dalys, kurios dažnai nusprendžia, ar informacija iš piloto bus pateikta reikiamu momentu. Kartais tai gali kainuoti net pergalę. D?l to m?s? pasi?loje rasite šalm? domofon? sistem?. Patikrinkite, ką mes jums paruoš?me.

Šalmo domofonas = geras susisiekimas

Kuo geresn? domofono kokyb?, tuo didesn? tikimyb? laim?ti ir, svarbiausia, saugumas vairuojant. Prastos kokyb?s ralio domofonai gali sukelti daug nesusipratim? d?l prastos ryšio kokyb?s, triukšmo ar tinkamos garso izoliacijos stokos.

Papildomos automobili? domofon? funkcijos

Aukštos klas?s automobilio domofonas ? tai ne tik švarus ryšys tarp dalyvi?, bet ir nemažai papildom? patogum?, toki? kaip GPS balso pranešim? naudojimas, galimyb? klausytis muzikos ar prijungti telefoną.

Šalmas su domofonu ar jame sumontuotu ryšio ?renginiu yra puikus b?das pasivažin?ti motociklu maloniau. Jo d?ka galima bendrauti su keleiviu ar su kitais motociklininkais, ženkliai padidinant važiavimo saugumą ir komfortą. Rinkit?s patogius ir patikrintus sprendimus!

Sekite naujienas

M?s? domofono sistemos ralio šalme pirmiausia yra b?das palaikyti nuolatin? ryš? su pilotu ir pad?ti saugiai vairuoti. Jei išgirsite piloto komandas, greičiau reaguosite ? galimą pavoj?. Patikrinkite domofon? sistem? efektyvumą.

 

Užduokite mums klausimą

Jei norite sužinoti daugiau, susisiekite su mumis . Pad?sime išsirinkti tinkamiausią sprendimą ir palaikysime nuolatin? ryš? su komandos nariais.

Patikrinkite ir kitus produktus iš kategorijos: Šalmai ir domofonai .

pixel