Sutarties atsisakymas

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs perimate paskutinę prekę arba kai trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodėte jūs, perima paskutinę prekę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ("Inter Group" - Wiktor Damps, Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork, sklep@inter-rally.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties atsiųstumėte dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

Abstinencijos poveikis

Jei atsisakote šios sutarties, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias įprasto pristatymo būdas). Mokėjimą grąžinsime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniame sandoryje, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime sulaikyti kompensacijos išmokėjimą, kol gausime prekę arba kol pateiksite mums grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.

Nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie sutarties atsisakymą, atsiųskite arba perduokite mums prekę. Šis terminas bus laikomas nepraleistu, jei prekę išsiųsite atgal nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Mes padengsime prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktą naudojote kitaip, nei būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Turėsite padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

Vartotojo teisė atsisakyti sutarties netaikoma šiais atvejais:

  • sutartys, kurių vykdymo objektas yra neperdirbtas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas vartotojo individualiems poreikiams tenkinti;
  • sutartys, pagal kurias sutarties vykdymo objektas yra daiktas, tiekiamas užplombuotoje pakuotėje, kurios negalima grąžinti po atidarymo dėl sveikatos ar higienos priežasčių, jei pakuotė atidaroma po pristatymo;

Modelio atšaukimo forma:


(ši forma turi būti užpildyta ir grąžinta tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį)

- Adresat: "Inter Group" - Wiktor Damps, Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork, sklep@inter-rally.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Atitinkamai išbraukti


pixel