Taisyklės

TARPTAUTINĖS PARDAVYKLOS inter-rally.pl 2014 m. gruodžio 25 d. nuostatai.

I. Apibrėžimai

Darbo tvarkos taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

 1. Civilinis kodeksas - 1964 m. balandžio 23 d. įstatymas (Įstatymų leidinys Nr. 16, 93 punktas su pakeitimais)
 2. Taisyklės ir sąlygos - šios elektroninių paslaugų teikimo elektroninėje parduotuvėje www.nter-rally.pl.pl; taisyklės ir sąlygos
 3. "Inter-rally" internetinė parduotuvė - internetinė paslauga, pasiekiama adresu http;//www.inter-rally.pl, per kurią Klientas visų pirma gali pateikti Užsakymus;
 4. Prekės - internetinėje parduotuvėje pateikiami produktai;
 5. Pirkimo-pardavimo sutartis - Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kaip apibrėžta Civiliniame kodekse, sudaryta tarp "Inter Group" ir Pirkėjo, sudaryta naudojantis Parduotuvės interneto svetaine;
 6. Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis - 2002 m. liepos 18 d. Įstatymas dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (Įstatymų leidinys Nr. 144, pozicija 1204 su pakeitimais);
 7. Užsakymas - Kliento valios pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti Pardavimo sutartį, visų pirma nurodant Prekių rūšį ir skaičių.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Šiose taisyklėse nustatytos naudojimosi internetine parduotuve, esančia adresu http://www.inter-rally.pl., taisyklės
 2. Šios Taisyklės ir sąlygos yra Elektroninių paslaugų įstatymo 8 straipsnyje nurodytos sąlygos.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://inter-rally.pl, prowadzony jest przez "Inter Group" Wiktor Damps, 82-100 Nowy Dwór Gdański, ul. Długa 35 NIP: PLPL5792111538, REGON: 220647317 Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Šiose darbo tvarkos taisyklėse visų pirma
 1. registracijos ir naudojimosi paskyra internetinėje parduotuvėje taisyklės; - registracijos ir naudojimosi paskyra internetinėje parduotuvėje taisyklės
 2. internetinėje parduotuvėje esančių produktų elektroninio rezervavimo sąlygos;
 3. elektroninių užsakymų pateikimo elektroninėje parduotuvėje sąlygos;
 4. pardavimo sutarčių sudarymo naudojantis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis taisyklės

III. Naudojimosi internetine parduotuve taisyklės

 1. Norint naudotis internetine parduotuve, būtina joje užsiregistruoti.
 2. Registracija vyksta užpildžius ir patvirtinus registracijos formą, pateiktą viename iš Parduotuvės puslapių.
 3. Registruojantis būtina sutikti su Taisyklėmis ir sąlygomis ir pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus.
 4. "Inter Group" gali atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat apriboti jo prieigą prie dalies ar visų Internetinės parduotuvės išteklių, jei Klientas pažeidžia Taisykles ir sąlygas, ypač jei Klientas
  1. pateikė neteisingus, netikslius ar pasenusius, klaidinančius ar trečiųjų šalių teises pažeidžiančius duomenis registracijos internetinėje parduotuvėje metu,
  2. pažeidė trečiųjų šalių, ypač kitų internetinės parduotuvės pirkėjų, asmenines teises per internetinę parduotuvę
  3. atlieka bet kokį kitą elgesį, kurį INTER GROUP laikys elgesiu, prieštaraujančiu įstatymams ar bendrosioms naudojimosi internetu taisyklėms arba kenkiančiu INTER GROUP geram vardui
 5. Asmuo, kuriam buvo uždrausta naudotis internetine parduotuve, negali vėl užsiregistruoti be išankstinio "Inter Group" sutikimo.
 6. Siekdama užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis, perdavimo saugumą, internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo rizikos laipsnį, visų pirma priemonių, neleidžiančių neįgaliotiems asmenims gauti ir keisti internetu perduodamų asmens duomenų.
 7. Klientas visų pirma privalo:
 1. neteikti ir neperduoti turinio, kuris yra draudžiamas pagal įstatymus, pavyzdžiui, turinio, kuris skatina smurtą, yra šmeižikiškas arba pažeidžia trečiųjų šalių asmenines ir kitas teises,
 2. naudotis Internetine parduotuve taip, kad netrukdytų jos veikimui, ypač naudojant specialią programinę įrangą ar prietaisus,
 3. nesiimti tokių veiksmų kaip: siųsti ar skelbti nepageidaujamą komercinę informaciją (šlamštą) interneto parduotuvėje,
 4. naudotis Internetine parduotuve taip, kad nebūtų apsunkinta kitų klientų ir "Inter Group" veikla,
 5. naudoti bet kokį Internetinėje parduotuvėje paskelbtą turinį tik savo asmeniniam naudojimui,
 6. naudotis Internetine parduotuve laikantis Lenkijos Respublikoje galiojančių teisės aktų nuostatų, Naudojimosi taisyklių ir sąlygų nuostatų bei bendrųjų naudojimosi internetu principų.

IV. Pardavimo sutarties sudarymo tvarka

 1. Norint sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį internetinėje parduotuvėje, reikia apsilankyti svetainėje http://www.inter-rally.pl, išsirinkti prekes, atlikti tolesnius techninius veiksmus, remiantis Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje esančia informacija.
 2. Klientas užsakytas Prekes pasirenka jas pridėdamas į krepšelį.
 3. Užsakymo pateikimo metu - iki mygtuko "Pateikti užsakymą" paspaudimo - Klientas turi galimybę keisti įvestus duomenis ir prekių pasirinkimą. Norėdami tai padaryti, vadovaukitės Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje pateikiama informacija.
 4. Internetine parduotuve besinaudojančiam Klientui įvedus visus reikiamus duomenis, bus rodoma pateikto Užsakymo santrauka. Pateikto užsakymo santraukoje pateikiama informacija apie:
  1. Įsakymo objektas,
  2. užsakytų produktų ar paslaugų vieneto kainą ir bendrą kainą, įskaitant pristatymo išlaidas ir papildomas išlaidas (jei tokių yra),
  3. pasirinktą mokėjimo būdą,
  4. pasirinktą pristatymo būdą,
  5. pristatymo laikas
 5. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina sutikti su Taisyklių ir sąlygų turiniu, pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus, ir paspausti mygtuką "Pateikti užsakymą".
 6. Kliento užsakymo išsiuntimas yra valios pareiškimas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį su "Inter-Group" pagal Taisyklių turinį.
 7. Pateikus užsakymą, klientas gauna du el. laiškus. Pirmasis "Užsakymo gavimo patvirtinimas", siunčiamas utomatiniu būdu: patvirtinantis tik užsakymo gavimą (tai nėra sutarties sudarymo patvirtinimas) ir antrasis "Užsakymo vykdymo patvirtinimas", siunčiamas parduotuvės darbuotojo: kuriame yra galutinis visų esminių Užsakymo elementų patvirtinimas.
 8. Sutartis laikoma sudaryta, kai Klientas gauna du el. laiškus, nurodytus pirmiau minėtame punkte. IV.7.
 9. Pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma lenkų kalba, o jos turinys atitinka Taisyklių ir sąlygų nuostatas.
 10. Bet kokia informacija apie prekes, įskaitant, visų pirma, katalogus, lankstinukus, brošiūras, kitą informacinę ar reklaminę medžiagą, taip pat interneto svetainėje www.inter-rally.pl esanti informacija, kurią INTER GROUP adresuoja klientams ir potencialiems klientams, nelaikoma pasiūlymu pagal įstatymus, o tik kvietimu pradėti derybas.

V. Pristatymas

 1. Užsakymus pristatome visojeLenkijoje ir į šias Europos šalis: Austriją, Belgiją, Bulgariją, Čekiją, Estiją, Ispaniją, Nyderlandus, Lietuvą, Latviją, Vokietiją, Portugaliją, Rumuniją, Slovakiją, Slovėniją, Švediją, Vengriją, Jungtinę Karalystę, Italiją
 2. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Paczkomatów. Koszty dostawy wynoszą:

  Siuntimas per kurjerį - 12-20 PLN bruto (pristatymo laikas maždaug 1 darbo diena)

  Wysyłka kurierska pobraniowa – 14-25 zł brutto (czas dostawy około 1 dzień roboczy)

  Siuntimas paštu (siuntinys) - 14-17 PLN bruto (pristatymo laikas maždaug 2 darbo dienos)

  Pristatymas paštu (siuntinys) - 17-20 PLN bruto (pristatymo laikas apie 2 darbo dienos)

  Pašto siuntų mašinos - 9-12 PLN bruto (pristatymo laikas maždaug 1 darbo diena), (jeigu leidžia dydis)

  Pašto siuntų automatai (grynaisiais) - 9-12 PLN bruto + 1,6 % užsakymo vertės (pristatymo laikas maždaug 1 darbo diena), (jei leidžia dydis)

 3. Siuntimo išlaidos už Lenkijos ribų nustatomos individualiai, jei perkate ne Lenkijoje, mokėjimus atliekame tik per "Paypal", visus užsakymus už Lenkijos ribų siunčia GLS kurjeris
 4. Pristatymo laikotarpis yra nuo 1 iki 20 darbo dienų nuo tos dienos, kai Klientas išsiunčia Užsakymą.
 5. Už didesnės nei 250 PLN vertės užsakymus, apmokamus prieš išsiuntimą, pristatymo išlaidas apmoka mūsų parduotuvė (išskyrus siuntas, viršijančias vežėjų pripažįstamus standartinius siuntų matmenis, pvz., pakabos komplektus, fotelius ir t. t., išsamų prekių sąrašą rasite mūsų būstinėje)
 6. Klientai gali bet kuriuo metu susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir sąlygomis, naudodamiesi http://www.inter-rally.pl pagrindiniame puslapyje esančia nuoroda, jas atsisiųsti ir atsispausdinti. Užfiksuoti, užtikrinti, pateikti ir patvirtinti Pirkėjui esmines Prekių pardavimo sutarties nuostatas galima išsiunčiant Pirkėjui nurodytu el. pašto adresu ir prie siuntinio su Prekėmis pridedant patvirtinimo, Užsakymo specifikacijos ir PVM sąskaitos faktūros atspausdintą kopiją.

VI. Kainos ir mokėjimo būdai

 1. Prekių kainos nurodytos Lenkijos zlotais ir apima visas sudedamąsias dalis, įskaitant PVM (nurodytas tarifas)
 2. Jei perkate ne iš Lenkijos, mokėjimus atliekame tik per "Paypal"
 3. Odbierając zamówiony towar w magazynie Inter Group, 82-200 Malbork, Wojska Polskiego 48 możecie Państwo zapłacić gotówką lub dokonać wcześniej płatności korzystając z dostępnych form płatności.
 4. Zamawiając dostawę do domu na terenie Polski możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:
  • przelew: nr konta: 25 1160 2202 0000 0001 1574 3082
  • mokėjimas per PayU arba Paypal
  • įmokų planas Santander arba mBank

VII. Teisė atsisakyti sutarties

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydami priežasties. Atsisakymo laikotarpis baigiasi po 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs perimate paskutinę prekę arba kai trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodėte jūs, perima paskutinę prekę.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ("Inter Group" - Wiktor Damps, Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork, sklep@inter-rally.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Norint laikytis sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties atsiųstumėte dar nepasibaigus sutarties atsisakymo terminui.

Abstinencijos poveikis

Jei atsisakote šios sutarties, nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums buvo pranešta apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias įprasto pristatymo būdas). Mokėjimą grąžinsime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniame sandoryje, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime sulaikyti kompensacijos išmokėjimą, kol gausime prekę arba kol pateiksite mums grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.

Nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai mums pranešėte apie sutarties atsisakymą, atsiųskite arba perduokite mums prekę. Šis terminas bus laikomas nepraleistu, jei prekę išsiųsite atgal nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Mes padengsime prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktą naudojote kitaip, nei būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Turėsite padengti tiesiogines prekės grąžinimo išlaidas.

Vartotojo teisė atsisakyti sutarties netaikoma šiais atvejais:

  • sutartys, kurių vykdymo objektas yra neperdirbtas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas vartotojo individualiems poreikiams tenkinti;
  • sutartys, kurių vykdymo objektas yra daiktas, tiekiamas užplombuotoje pakuotėje, kurios negalima grąžinti po atidarymo dėl sveikatos ar higienos priežasčių, jei pakuotė atidaroma po pristatymo;

Modelio atšaukimo forma:


(ši forma turi būti užpildyta ir grąžinta tik tuo atveju, jei norite nutraukti sutartį)

- Adresat: "Inter Group" - Wiktor Damps, Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork, sklep@inter-rally.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Atitinkamai išbraukti


VIII. Rękojmia
 1. Pardavėjas, remdamasis Civilinio kodekso 558 straipsnio 1 dalimi, visiškai atsisako bet kokios atsakomybės klientams dėl fizinių ir teisinių defektų (garantija).
 2. Pardavėjas atsako vartotojui pagal Civilinio kodekso 556 straipsnio ir tolesnių straipsnių sąlygas už defektus (garantija).
 3. Jei sutarties su Vartotoju atveju fizinis defektas aptinkamas iki vienerių metų nuo daikto pristatymo, laikoma, kad defektas egzistavo tuo metu, kai pavojus perėjo Vartotojui.
 4. Jei parduotas daiktas turi trūkumų, vartotojas gali:
  1. pateikite pareiškimą, kuriame prašoma sumažinti kainą;
  2. pateikti pareiškimą apie pasitraukimą;

išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas nepagrįstų nepatogumų Vartotojui pakeičia nekokybišką daiktą daiktu be trūkumų arba pašalina trūkumą. Tačiau, jei Pardavėjas jau pakeitė ar sutaisė daiktą arba jei Pardavėjas neįvykdė savo įsipareigojimo pakeisti daiktą daiktu be defektų arba pašalinti defektą, jis neturi teisės pakeisti daiktą ar pašalinti defektą.

 1. Vartotojas gali vietoj Pardavėjo pasiūlyto trūkumų šalinimo reikalauti pakeisti daiktą į daiktą be trūkumų arba vietoj daikto pakeitimo reikalauti pašalinti daikto trūkumus, išskyrus atvejus, kai daikto atitikties sutarčiai užtikrinimas Vartotojo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu; vertinant pernelyg dideles išlaidas, atsižvelgiama į daikto be trūkumų vertę, nustatyto trūkumo rūšį ir svarbą, taip pat į nepatogumus, kuriuos Vartotojas patirtų dėl kitokio daikto trūkumų šalinimo būdo.
 2. Vartotojas negali atsisakyti sutarties, jei defektas yra neesminis.
 3. Jei parduotas daiktas turi trūkumų, vartotojas taip pat gali:
  1. prašyti ištaisyti defektą.
 1. Pardavėjas privalo pakeisti nekokybišką prekę nekokybiška arba pašalinti defektą per protingą laiką, nesukeldamas vartotojui pernelyg didelių nepatogumų.
 2. Pardavėjas gali atsisakyti tenkinti vartotojo prašymą, jei užtikrinti daikto su trūkumais atitiktį sutarčiai Pirkėjo pasirinktu būdu yra neįmanoma arba, palyginti su kitu galimu daikto atitikties sutarčiai užtikrinimo būdu, tai pareikalautų pernelyg didelių išlaidų.
 3. Jei daiktas su trūkumais buvo surinktas, Vartotojas gali reikalauti, kad Pardavėjas jį išardytų ir vėl surinktų po to, kai daiktas su trūkumais buvo pakeistas į daiktą be trūkumų arba trūkumai buvo pašalinti, tačiau jis privalo padengti dalį su tuo susijusių išlaidų, viršijančių parduoto daikto kainą, arba gali reikalauti, kad Pardavėjas padengtų dalį išardymo ir surinkimo išlaidų, neviršijančių parduoto daikto kainos. Jei Pardavėjas nevykdo įsipareigojimo, Vartotojas turi teisę atlikti šiuos veiksmus Pardavėjo sąskaita ir rizika.
 4. Vartotojas, kuris naudojasi garantijos teisėmis, privalo Pardavėjo sąskaita pristatyti nekokybišką daiktą pretenzijos adresu, o jeigu dėl daikto pobūdžio ar įrengimo būdo Vartotojui pristatyti daiktą būtų pernelyg sudėtinga, Vartotojas privalo sudaryti sąlygas Pardavėjui susipažinti su daiktu toje vietoje, kurioje daiktas yra. Jei Pardavėjas neįvykdo šio įsipareigojimo, Vartotojas turi teisę siųsti daiktą atgal Pardavėjo sąskaita ir rizika.
 5. Pakeitimo ar remonto išlaidas apmoka Pardavėjas, išskyrus VIII skyriaus 10 punkte aprašytą atvejį.
 6. Pardavėjas privalo priimti iš vartotojo daiktą su trūkumais, jei daiktas pakeičiamas daiktu be trūkumų arba jei sutartis nutraukiama.
 7. Pardavėjas per keturiolika dienų atsako į šiuos klausimus:
  1. pareiškimas dėl prašymo sumažinti kainą;
  2. pareiškimas apie pasitraukimą;
  3. prašyti pakeisti prekę į prekę be defektų;
  4. prašymas ištaisyti defektą.

Priešingu atveju laikoma, kad jis pripažino vartotojo pareiškimą ar prašymą teisėtu.

 1. Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei fizinis defektas nustatomas iki dvejų metų nuo daikto perdavimo Vartotojui momento, o jei pardavimo objektas yra naudotas daiktas - iki vienerių metų nuo daikto perdavimo Vartotojui momento.
 2. Vartotojo reikalavimui pašalinti trūkumus arba pakeisti parduotą daiktą į daiktą be trūkumų taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas, skaičiuojant nuo trūkumų nustatymo dienos, bet ne anksčiau kaip po dvejų metų nuo daikto perdavimo Vartotojui dienos, o jei parduotas daiktas yra naudotas daiktas - anksčiau nei po vienerių metų nuo daikto perdavimo Vartotojui dienos.
 3. Jei Pardavėjo arba daikto gamintojo nurodyta galiojimo data baigiasi praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo daikto perdavimo Vartotojui, Pardavėjas pagal garantiją atsako už bet kokius fizinius daikto defektus, nustatytus iki šios datos pabaigos.
 4. VIII dalies 15-17 punktuose nustatytais terminais vartotojas gali pateikti pareiškimą dėl sutarties atsisakymo arba kainos sumažinimo dėl parduoto daikto fizinio trūkumo, o jeigu vartotojas prašė pakeisti daiktą į daiktą be trūkumų arba pašalinti trūkumą, terminas pareiškimui dėl sutarties atsisakymo arba kainos sumažinimo pateikti pradedamas skaičiuoti nuo daikto pakeitimo arba trūkumo pašalinimo termino pabaigos.
 5. Jei viena iš garantijoje numatytų teisių yra ginama teisme arba arbitražo teisme, kitų teisių, kurias vartotojas turi teisę gauti pagal šią antraštinę dalį, įgyvendinimo terminas sustabdomas iki bylos nagrinėjimo pabaigos. Ta pati nuostata mutatis mutandis taikoma ir tarpininkavimo procedūroms, pagal kurias terminas, per kurį vartotojas gali pasinaudoti kitomis garantijos teisėmis, į kurias jis turi teisę, pradedamas skaičiuoti nuo teismo atsisakymo patvirtinti tarpininko pasiektą susitarimą arba nuo neveiksmingo tarpininkavimo nutraukimo dienos.
 6. VIII skyriaus 15-16 punktai taikomi garantijos teisių dėl parduoto daikto teisinių trūkumų įgyvendinimui, išskyrus tai, kad terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai vartotojas sužinojo apie trūkumą, o jei vartotojas apie trūkumą sužinojo tik dėl trečiosios šalies ieškinio, - nuo tos dienos, kai įsiteisėjo teismo sprendimas, priimtas ginče su trečiąja šalimi.
 7. Jei dėl prekių defekto vartotojas pareiškė atsisakantis sutarties arba sumažinantis kainą, jis gali reikalauti atlyginti žalą, kurią patyrė dėl to, kad sudarė sutartį nežinodamas apie defektą, net jei žala atsirado dėl aplinkybių, už kurias pardavėjas neatsako, visų pirma jis gali reikalauti atlyginti sutarties sudarymo išlaidas, prekių surinkimo, vežimo, saugojimo ir draudimo išlaidas, atlyginti patirtas išlaidas, jei jomis nepasinaudojo ir jų neatlygino trečioji šalis, ir atlyginti proceso išlaidas. Tai nepažeidžia bendrųjų taisyklių nuostatų dėl pareigos atlyginti žalą.
 8. Defekto nustatymo termino pabaiga netrukdo pasinaudoti garantijos teisėmis, jei Pardavėjas nesąžiningai nuslėpė defektą.
 9. Pardavėjas, jeigu jis privalo suteikti Vartotojui įvykdymo ar finansinę paslaugą, privalo ją suteikti be nepagrįsto delsimo, ne vėliau kaip per teisės aktuose nustatytą terminą.

IX. Baigiamosios nuostatos

 1. Bet kokie ginčai, kylantys tarp "Inter Group" ir Kliento, kuris yra vartotojas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 22 [1] straipsnyje, sprendžiami kompetentinguose teismuose pagal atitinkamas Civilinio proceso kodekso nuostatas.
 2. Bet kokie ginčai, kylantys tarp "Inter Group" ir Kliento, kuris nėra vartotojas, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 22[1] straipsnyje, sprendžiami teisme, kurio jurisdikcijai priklauso "Inter Group" registruota buveinė.
 3. Šiose sąlygose neaptartais klausimais taikomos Civilinio kodekso nuostatos, Paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis įstatymo nuostatos ir kitos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
pixel