Kuro sūkuriniai puodai

( produktų skaičius 7 )

Sukite sud?tingus pos?kius efektyviau

Fuel Swirl Pot ? tai ?renginys, sukurtas atitikti profesionali? motociklinink?, m?gstanči? ilgus ir greitus pos?kius, reikalavimus. Fuel Swirl Pot puikiai veikia situacijose, kai didelis, galingas variklis dirba dideliu greičiu ir jam reikia daug degal?. Be to, degal? išsipl?timo bakas yra b?tinas greit?jant, stipriai stabdant, važiuojant siauruose pos?kiuose arba važiuojant stačiu nuolydžiu.

 

Geresnis sistemos palaikymas

Be išsipl?timo bako kuro siurblys gali ?siurbti orą, tod?l oras užsikimš degal? tiekimo linijose ir purkštukuose.Degal? išsipl?timo bakas efektyviai apsaugo nuo oro ?strigimo degal? sistemoje. Kuro s?kurin?s sistemos pagalbin?s sistemos veikia daug geriau važiuojant sunkiais šlaitais ir pos?kiais. D?l šios priežasties Fuel Swirl Pot yra labai populiarus automobili? sporte.

 

Užduokite mums klausimą

Jei turite klausim?, nedvejodami susisiekite su mumis . M?s? pasi?lyme rasite aukštos kokyb?s Anglijos kompanijos OBP aliuminio Swirl Poty. Taip pat patikrinkite kuro žarnas iš kategorijos: Kuro sistema

 

pixel