Kuro slėgio reguliatoriai

( produktų skaičius 19 )

Reguliatorius yra mažas komponentas. Vaidina svarb? vaidmen? degal? tiekimo sistemoje. Jo gedimas, kur? paprastai sunku diagnozuoti, gali sukelti negr?žtam? pasekmi?. Dažniausiai gedimai pastebimi nuvažiavus 200-250 t?kst. km. Taigi šiuo metu atkreipkime d?mes?.

 

Mažo dydžio našumas ir suderinamumas

Nepaisant maž? matmen?, sportiniai degal? sl?gio reguliatoriai yra labai efektyv?s ir gali atlaikyti labai stiprius ?renginius, net iki 1200 km! Degal? sl?gio reguliatoriai yra universal?s, nes veikia su vis? r?ši? lenktyniniu kuru. Taigi n?ra baim?s, kad kuro sl?gio reguliatorius nebus suderinamas su likusiomis automobilio dalimis.

 

Stabilus kuro sl?gis visuose maršrutuose

Kuro sl?gio reguliatoriai sukurti taip, kad atlaikyt? aukštą sl?g? ir srautus. Tai ypač vertinama automobili? sporte, nes ?veikiant sud?tingas trasas ir sunkiomis sąlygomis susidaro dideli sl?gio skirtumai.

 

Pirkite aukštos kokyb?s dalis ir m?gaukit?s saugiu vairavimu

M?s? pasi?lyme rasite kokybiškus degal? sl?gio reguliatorius varikliams, varomiems karbiuratoriumi arba ?purškimu. Jie užtikrina stabil? bazin? sl?g?, tod?l pasirinkome patikimus modelius, kuriuos rekomenduoja ir praktikai. Taip pat, ?sigiję kuro sl?gio vožtuvą, galite b?ti tikri, kad jis nepriekaištingai uždarys arba atidarys kuro srautą, reguliuodamas savo srauto dyd?. Taigi, perži?r?kite pasi?lymą ir pajuskite patikimumą!

Patikrinkite ir kitus produktus iš kategorijos: Kuro sistema .

pixel