Apsauginiai

( produktų skaičius 5 )

Saugumas vis? pirma

Geros apsaugos sistemos yra b?tinos bet kuriame automobili? sporte d?l avarijos ar susid?rimo pavojaus. Kaklo apsaugos apsaugo galvą ir kaklą nuo rimt? sužalojim?, kurie gali baigtis net mirtimi. Tod?l labai svarbu tur?ti asmenines apsaugos priemones.

 

Kaklo ir kaklo apsaugos

Alk?ni? ir keli? pagalv?l?s apsaugo sąnarius nuo traum?, ?skaitant l?žius. Tod?l pagalv?l?s tur?t? b?ti dedamos ant žaid?jo k?no. ?Inter-Rally? si?lo daugybę gamini?, ?skaitant apsaugas, apsaugančias nuo plakimo, kaklo ir kaklo traum?, taip pat kit? k?no dali? avarijos metu, o tai sumažina traum? riziką. Apsaugin?s priemon?s užtikrina aukščiausio lygio apsaugą ir yra plačiai naudojamos ?vairiose srityse.

 

Užduokite mums klausimą

Jei turite klausim?, nedvejodami susisiekite su mumis . Si?lome plat? aksesuar? asortimentą: kaklo, alk?ni? ir keli? petnešas. M?s? pasi?lyme yra pasaulini? gamintoj? OMP ir Sparco apsaugos. Taip pat patikrinkite kartingo šalmus .

Patikrinkite ir kitus produktus iš kategorijos: HANS flanšai .

pixel